Eko vital Organsko gnojivo
Tekuće organsko gnojivo bogato kalcijem

Eko Booster 2®

Folijarna prihrana (preko lista)

 

EkoBooster 2® – organsko folijarno gnojivo, biostimulator, naš najpoznatiji proizvod, nalazi primjenu u svim ratarskim, povrćarskim i voćarskim kulturama. Predstavlja svojevrsnu energetsku bombu za biljke. Jača njihov imunitet, snažno je hranjivo, te stimulira njihov rast i razvoj, otpornost na bolesti, bolje je zametanje plodova, potiče u biljkama razvoj njihovog genetskog potencijala (plod, okus, boja, miris, suha tvar, digestija, itd…).

 • Nema karencu
 • Povećava prinos i kvalitetu
 • Utječe na ukupnu plodnost tla
 • Učinkovit za oporavak od stresova biljaka
 • Učinkovit za oporavak od tuče
 • Mala količina, 1litra na 1ha, 2-3 puta u toku vegetacije, te smanjuje upotrebu mineralnih gnojiva, miješa se sa svim zaštitnim sredstvima

Nakon primjene Ekoboostera 2® biljke brzo usvajaju hranjiva preko lista i time lakše prevladaju posljedice stresa. Efekti preparata su vidljivi na biljkama vrlo brzo za 2 do 5 dana. Visok sadržaj organskog dušika, fosfora i kalija pospješuje rast i razvoj biljaka. One su čvršće, povećana je njihova zelena masa, intenzivira se boja kod cvjetnica, ubrzava oživljavanje pri sadnji, povećava se masa plodova i sadržaj šećera ili suhe tvari u njima (ovisno o genetskim predispozicijama), produljuje se period vegetacije biljaka, povećana je otpornost na bolesti i stresne uvjete. EkoBooster 2® također pozitivno utječe na prinos (povećava za 15-40% u odnosu na kontrolne biljke). Preparat je u obliku tamno smeđe tekućine vrlo neugodnog mirisa, a posebnim tehnologijama je pojačan aktivnim aminokiselinama – huminskom i fulvo kiselinom.

Karakteristike EkoBooster-a 2®

Osnovne hranjive tvari dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), kao i drugi mikroelementi, prisutni su u visokom postotku u obliku lako pristupačnih spojeva, a njihov sadržaj i odnos predstavlja potpunu prihranu za sve biljne vrste. Sastav gnojiva ima pozitivan utjecaj na popravak kvalitete istrošenih i zakiseljenih tala koje su posljedica prekomjerne upotrebe mineralnih gnojiva.

 

Efekti EkoBooster-a 2®

 • Pospješuje rast i razvoj biljaka
 • Utječe na čvrstoću biljaka i povećava njihovu zelenu masu
 • Intenzivira boju kod cvjetnica
 • Ubrzava oživljavanje pri sadnji
 • Povećava masu plodova i sadržaj šećera u njima
 • Povećava otpornost biljaka na stresne uvjete i bolesti (posebno one mikrobiološkog podrijetla)
 • Povećava postotak oplodnje, stupanj zametanja plodova
 • pozitivno utječe na rast, masu, veličinu plodova a time i na ukupan prirod po biljci

 

EkoBooster 2®

 • Ne zamjenjuje upotrebu osnovne gnojidbe već predstavlja dopunu aminokiselina i hranjiva neophodnih za razvoj biljaka
 • Prirodan preparat bez karence
 • Preparat se može miješati sa drugim mikrobiološkim preparatima, zaštitnim sredstvima osim jako alkalnih preparata (pH > 9)

SADRŽAJ
Organska tvar: 7.8%
Dušik (N): 9%
Fosfor (P): 1%
Kalij (K): 4%

Upotreba EkoBooster-a 2®

Preparat se primjenjuje u vrijeme vegetacije:

 • Za sve biljne vrste u koncentraciji od 0.5 do 1% (1 litra na 100-200 l vode)
 • U ratarstvu: 1 litra EkoBooster 2® na 200-250 litara vode po 1 hektaru u jednom tretmanu
 • U voćarstvu: 2 litre EkoBooster 2® na 600-800 litara vode po 1 hektaru
 • Povrtlarske kulture: tretirati otopinom u koncentraciji od 0.5 do 1% svakih 14 dana (optimalna su 3 tretmana tijekom vegetacije)
 • Presadnice tretirati otopinom u koncentraciji 0.3 %

PROIZVODA ZA CJELOŽIVOTNI CIKLUS SVAKE BILJKE

Eko vital Organsko gnojivo
Tekuće organsko gnojivo bogato kalcijem