Eko vital Organsko gnojivo
Tekuće organsko gnojivo bogato kalcijem

Eko Booster 1®

Naklijavanje sjemena i razvoj korijena

 

EkoBooster 1® – je organsko gnojivo-biostimulator (bio regulator), preparat kojim se tretira sjeme ili korijen u cilju postizanja bolje klijavosti i ukorjenjivanja biljaka. U sebi sadrži sve potrebne hranjive elemente za ranu fazu razvoja biljke, te ubrzava početak klijanja sjemena i potiče razvoj korjenovog sustava tijekom ukorjenjivanja biljaka. 

Kod tretiranja sjemena može se miješati sa insekticidima i fungicidima. Potpuno je organski i utječe na ukupnu plodnost tla i supstrata. Koristi se za sve biljne vrste. Povećava otpornost korjenovog sustava kulturnih biljaka prema napadu bolesti mikrobiološkog porijekla.

EkoBooster 1® u sebi sadrži dovoljne količine aminokiseline Giberelin (GA3) koja aktivira sjeme i na nižim temperaturama nego što je potrebno za nicanje. Sjeme s niskom energijom klijanja tretirano sa Ekobooster 1® niče kao sjeme s maksimalnom energijom klijanja.

Efekti EkoBooster 1®

 • Prema kemijskom sastavu povećava ukupnu plodnost tla i supstrata
 • Prilagođen je različitim pH vrijednostima supstrata
 • Primjenjuje se za uzgoj svih biljnih vrsta
 • Osigurava bolje nicanje, primitak i ukorjenjivanje biljaka
 • Pozitivno utječe na vegetativni rast
 • Povećava intenzitet cvatnje
 • Povećava brzinu klijanja sjemena za 2-3 puta u odnosu na kontrolne biljke
 • Poboljšava ishranu biljaka svim makro i mikro elementima, posebno dušikom i fosforom
 • Povećava otpornost korjenovog sustava kulturnih biljaka prema napadu bolesti mikrobiološkog porijekla
 • Preparat se može miješati sa drugim mikro-biološkim preparatima
 • Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta

SADRŽAJ
Organska tvar: 2.8%
Dušik (N): 14%
Fosfor (P): 2%
Kalij (K): 5%

Upotreba u ratarskim kulturama:

 • 1 litra na 100 kg sjemena kukuruza
 • 1 litra na 200 kg sjemena suncokreta
 • 1 litra na 400 kg sjemena pšenice, soje, ječma i dr…..

 

Upotreba u povrćarskim kulturama:

 • Primjenjuje se 1 %-tna otopina  za tretiranje sjemene paprike, rajčice, lubenice, salate i dr.
 • Kod presađivanja sadnica i presadnica: potopiti korijen biljaka na 20 minuta prije sadnje u 1% otopinu (1 litra EkoBooster 1® sa 100 litara vode)

PROIZVODA ZA CJELOŽIVOTNI CIKLUS SVAKE BILJKE

Eko vital Organsko gnojivo
Tekuće organsko gnojivo bogato kalcijem