Eko vital Organsko gnojivo
Eko vital Organsko gnojivo
Tekuće organsko gnojivo bogato kalcijem

Eko Vital®

Tretman strništa, razgradnja žetvenih ostataka, aktivator tla

 

Naš preparat EkoVital® osmišljen je kao pokretač života u zemljištima, a NIJE MIKROBIOLOŠKO gnojivo. Razgradnjom organskog otpada (žetvenih ostataka) uz pomoć EkoVital®a u tlu povoljno utječemo na poboljšanje vodnog, zračnog, toplotnog režima i biološku aktivnost tla. Najaktivniji organizmi u procesu razgradnje su bakterije, gljivice i korisne nematode. Njihova brojnost je smanjena zbog sve većih klimatskih promjena, zakiseljavanja tla i neprimjerene primjene kemijskih sredstava. 

EkoVital® stvara sredinu u tlu u kojoj postojeći korisni mikroorganizmi mogu opstati i umnožiti se. 

EkoVital® stimulira rast i razvoj bakterija, gljivica i korisnih rodova nematoda i rješava problem dostupnosti hranjiva iz tla. U sušnim periodima zemlja bolje zadržava vlagu, propusnija je, lakša za obradu, rahla te više minerala u zemlji prelazi u oblik dostupan biljkama. Posljedično se smanjuju plješine.

 

Zemlja je rahlija, bogatija humusom, uravnotežuje se pH, a žetveni ostaci se u potpunosti razgrađuju.

Zbog visokog sadržaja fulvo i huminskih kiselina EkoVital® potiče razvoj korisnih mikroorganizama u tlu, te stimulira aktivnost bakterija: nitrofiksatora, fosfomineralizatora i dr., pri čemu dolazi do bržeg razlaganja organske tvari u tlu i stvaranja humusa. Dolazi do prirodne regeneracije tla, što kasnije rezultira smanjenom uporabom mineralnih gnojiva. Njegovo djelovanje neovisno je o vremenskim uvjetima i od primjene do zaoravanja može proći i 2 mjeseca. 

EkoVital® utječe na jačanje korjenovog sustava biljaka prema bolestima mikrobiološkog porijekla. Preparat se može miješati sa zaštitnim sredstvima i može se koristiti u vegetativnoj fazi rasta.

Primjena EkoVital®-a

1.

Ulijte EkoVital® u prskalicu u dozi 2 litre/ha sa što većom količinom vode

2.

Poprskajte
strnište

3.

Zaorite žetvene ostatke odmah ili u roku 60 dana, bez obzira na vremenske uvjete, efekt je isti

 

Prije osnovne gnojidbe, u jesen, strnište sa svim žetvenim ostacima na oranici tretirati sa 2 litre preparata EkoVital® po 1 hektaru (sa što više vode). Ukoliko se oranica ne gnoji mineralnim gnojivom, preporuka je da se za oranicu od 1 ha uz 2 litre EkoVital®-a u prskalicu doda još od 5 do 15 kg Uree i sve zajedno otopi u 200-250 litara i time se poprska. 

Ukoliko se gnoji i s mineralnim gnojivom, po oranici razbacati potrebnu količinu mineralnog gnojiva, poprskati sa 2 litre EkoVital®-a po hektaru, bez dodavanja dušika u prskalicu.

Zaoravanje (kultiviranje) strništa nakon primjene EkoVital®-a ne mora se vršiti odmah nego najkasnije u roku 60 dana, u ovisnosti od vremenskih uvjeta. 
Preparat EkoVital® ne sadrži bakterije niti mikroorganizme pa na njegove efekte ne utječe temperatura niža od 0° C. 
EkoVital® potiče aktivnost zemljišta i razlaganje biljnih ostataka i njihovo pretvaranje u humus, što smo znanstveno i dokazali. 

SADRŽAJ 
Organska tvar: 21% 
Dušik (N): 10% 
Fosfor (P): 1% 
Kalij (K): 4%

Eko vital Organsko gnojivo

PROIZVODA ZA CJELOŽIVOTNI CIKLUS SVAKE BILJKE

Eko vital Organsko gnojivo
Tekuće organsko gnojivo bogato kalcijem