Eko vital Organsko gnojivo
Tekuće organsko gnojivo bogato kalcijem

Eko Freez®

Antifriz za biljke

 

EkoFreez® je preparat za povećanje otpornosti biljaka na niske temperature. To je organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreez), namijenjen smanjenju štetnog utjecaja proljetnih i jesenskih mrazeva. Zbog vrlo izražene količine mikroelemenata Bora (B), Mangana (Mn) i Cinka (Zn) može se koristiti kao prihrana na krumpiru, šećernoj repi, mrkvi i ostalim gomoljastim biljkama.

 

Primjena EkoFreez®-a

 

Kod primjene važno je da biljke imaju razvijene listove najmanje 2 cm duljine. Djeluje preventivno pa ga treba primijeniti od 3 do 4 dana prije pojave niskih temperatura. Isto vrijedi i za prevenciju od toplotnih udara ljeti. Uporabom EkoFreez®-a u odnosu 1 litra sa 150 litara vode tj, 0,75% otopinom pospješuje se fotosinteza biljaka na temperaturama nižim od standradnih. EkoFreez® je potrebno primjeniti 3-4 dana prije pojave niskih temperatura. Primjenjuje se u povrtlarskoj proizvodnji, proizvodnji presadnica i voćarstvu. EkoFreez® je tekuće organsko gnojivo tj. ima hranjive vrijednosti pa je njegova uloga dvostruka (zaštitna i prihrana). Primjenom EkoFreez®-a na plodonosnim biljkama u jesen smanjuje se opadanje lišća, a pupovima se povećava otpornost na previsoke i preniske temperature. Primjenom u početku vegetacije i tokom perioda stvaranja pupova, cvatnje i razvoja plodova, povećava se otpornost biljke na ozljede od kasnih proljetnih zahlađenja. Primjenom na kraju faze razvoja listova povećava se otpornost na oštećenja uzrokovanih ranim jesenjim zahlađenjima. Svi enzimi i aminokiseline u biljku će ući putem puči na listu.

U kratkom periodu enzimi potiču biljku da proizvodi vlastite antifriz proteine (AFP) i antifriz aminokiseline (AAA). To će pomoći biljci da se zaštiti od hladnoće i ozeblina. Unutar biljke se pojačava fotosinteza i osmotski tlak. Gnojivo iz EkoFreez®-a biljke će upotrijebiti i pretvoriti u njima potrebne molekule kao što su šećeri, vitamini, ulja i proteini. Efekt traje od 12 do 15 dana. Primjenom EkoFreez®-a plodovi postaju teži, veći, ukusniji i sjajniji. Primjenjuje se više puta tokom vegetacije u odnosu 1/150, preko lista, ali se savjetuje prskanje obje strane lista. Primjena preko zemljišta pozitivno utječe na razvoj korisnih mikroorganizama.

 

Efekti EkoFreez®-a

 • Smanjuje rizik od kasnog mraza i osigurava raniji i kvalitetniji prinos
 • Pojačava se usvajanje hrane i vode te povećava imunitet biljke i otpornost na bolesti
 • U jesenjoj vegetaciji produžava se duljina vegetacije i branja, samim tim povećava se količina ubranih plodova
 • Ubrzava metabolizam i povećava sadržaj aminokiselina, proteina, šećera, ulja, vitamina, minerala, a naročito antifriz proteina
 • Omogućava veći fotosintetički kapacitet, povećava se osmotski tlak i unos vode i hrane kroz korjenov sistem
 • Intezivnije je cvjetanje
 • Plodovi su veći, teži, sjajniji, ukusniji, zbog čega se povećava kvaliteta i prinos
 • U primjeni na zemljište EkoFreez® snižava pH vrijednost i utječe na smanjenje broja patogena u zemlji
 • Poboljšava ishranu biljaka svim makro i mikro elementima, posebno dušikom i fosforom
 • Jača korjenov sistem kulturnih biljaka
 • Preparat EkoFreez® se može miješati sa drugim mikro-biološkim preparatima
 • Proizvod se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta

 

 

Preporučena primjena: 
Folijarni tretman

Prskati sa što finijom izmaglicom da se osigura najbolja moguća pokrivenost biljke. Prskati po lijepom i sunčanom danu kada je temperatura u plasteniku minimum 12° C ili na otvorenom min. 9° C, u vremenu od 10 – 14 sati. Ukoliko to nije moguće prskati tokom najtoplijeg dijela dana.
Veličina lista na biljci mora biti dužine bar 2 cm da bi preparat mogao djelovati.

SADRŽAJ
Organska tvar: 17%
Dušik (N): 3%
Kalij (K): 4%
Bor (B): 1.4%
Mangan (Mn): 0.5%
Cink (Zn): 0.3%

 

UPOZORENJE!

Tretirati samo zdrave biljke. Prskati isključivo preventivno. Bolesne, deformirane ili na bilo koji način oštećene biljke ne tretirati, jer neće reagirati na tretman na odgovarajući način. Ukoliko su biljke doživjele hladan šok EkoFreez® neće djelovati. Efekt kojim će EkoFreez® rezultirati zavisi od vrste biljke, genetskom potencijalu, općem stanju biljke, temperaturi, zemljištu, pristupačnom i dodatnom gnojivu i slično. Nije svaka biljna vrsta sposobna proizvesti antifriz aminokiseline i proteine, ali one koje mogu, uz EkoFreez® proizvest će još više i omogućiti biljci da lakše podnese hladnoću, da smanji ili u potpunosti prođe bez oštećenja.

PROIZVODA ZA CJELOŽIVOTNI CIKLUS SVAKE BILJKE

Eko vital Organsko gnojivo
Tekuće organsko gnojivo bogato kalcijem